تبلیغات
In Minds Of Books
In Minds Of Books
عجیب نیست کتاب بعدازچندین بارخواندن چاقتر میشود!چیزی لابلای صفحه ها جامیماند.چیزهایی مثلِ احساسات،افکار،صداها!کرنلیا_فانکر
 Realism, in contrast to idealism, attempts to represent familiar things as they are. Realist authors chose to depict everyday and banal activities and experiences. 
The most general aim of realism was to offer a truthful, accurate, and objective representation of the real world, both the external world and  
the human himself. To achieve this aim, realists resorted to a number of strategies: the use of descriptive and evocative detail; avoidance of what was fantastical, imaginary, and mythical.
Realistic novels put its emphasis on the present rather than future or past.

➡️In "Oliver Twist" by Charles Dickens; he's trying to show the widespread poverty, corruption and vice caused by lack of sentimentality in London.
نوع مطلب : glossary of literary terms، 
برچسب ها : واقع گرایی، رئالیسم،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 13 بهمن 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی
Stream of consciousness a literary device that depicts the flow of thoughts and feelings which pass through the mind.
 Stream of consciousness is going through the mind of the person which one memory leads to another memory (They come following one by one) and you can not stop your thinking and memory.
-You can not concentrate easily and it needs effort to keep your mind from flying away.
 
-When you see something it reminds you another event and that event reminds you another person.

➡️For example in "Mrs. Dolloway" by Virginia Wolf; Clarissa is standing at the window, suddenly seeing herself at eighteen and feeling as if something awful might happen.
نوع مطلب : glossary of literary terms، 
برچسب ها : Stream of consciousness، سیال ذهن،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 13 بهمن 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی


مجسمه سازی چیره دست اهل قبرس بود به نام پیگمالیون از مخالفان سرسخت زنان و از آنها بیزار. این استاد مجسمه ساز عهد کرده بود و عزم جزم کرده بود که هیچگاه ازدواج نکند.او به خود می گفت که هنرش برای خودش بس است.با وجود این آن مجسّمه ای که تراشیده بود و برای تراشیدن آن از تمامی نبوغ و استعداد هنریش یاری گرفته و مایه گذاشته بود مجسمه یک زن بود!

او یا واقعا نمی توانست فکر آن چیزی را که مطرود و منفور می دانست از سر بیرون کند یا در صدد برآمده بود او راتحقیر کند....
ادامه مطلب


نوع مطلب : اساطیر یونان و رم mythology of Greek and Rome، 
برچسب ها : گالاته، پیگمالیون، پیگمالیون و گالاته، افسانه ی پیگمالیون، پیگمالیون پیکرتراش،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 11 بهمن 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی
هر سال دختران یونانی برای آدونیس سوگواری می‌کردند و هر سال که گل او، یعنی گل سرخ شقایق نعمانی، یا گل باد، دوباره شکوفا می‌شد جشن و پایکوبی برگزار می‌کردند. آفرودیت او را دوست می‌داشت. الهه‌ی عشق، که با نیزه اش دل خدایان و آدمیان را به یکسان سوراخ می‌کرد و بذر عشق در دلهایشان می‌کاشت، سرنوشت چنین خواست که او نیز به چنین درد ناشی از شکسته شدن دل گرفتار آید......ادامه مطلب


نوع مطلب : اساطیر یونان و رم mythology of Greek and Rome، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 11 بهمن 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی
 گلی که پس از مرگ یک جوان زیباروی دیگر رویید،گل سوسن  هیچ شباهتی به گُلی که اینک ما سوسن می‌گوییم نداشت، بلکه زنبق گونه بود و به رنگ ارغوانی تیره، یا به گفته‌ی شماری دیگر به رنگ سرخ زیبا و دل انگیز. مرگ آن جوان نیز مرگی حزن انگیز بود که هر ساله یاد آن را گرامی می‌داشتند....


ادامه مطلب


نوع مطلب : اساطیر یونان و رم mythology of Greek and Rome، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 11 بهمن 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی

این داستان درباره آفرینش نارسیسوس (نارسیس) یا نرگس در یکی از سرودهای بسیار باستانی هومری قرن هفتم یا هشتم پیش از میلاد سروده شده است......ادامه مطلب


نوع مطلب : اساطیر یونان و رم mythology of Greek and Rome، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 11 بهمن 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی
خلاصه ای از داستان افسانه ای ونوس و آدونیس اثر شکسپیر

خدایان المپ تقریباً همه،  عاشق ونوس بودند اما میان همه آنها، این الهه جمال، نصیب زشترین و دورافتاده‌ترین همه  یعنی هفائیستوس خدای زیر زمین شد كه دائماً در تاریكی مشغول آهنگری بود. هفائیستوس، هم می‌لنگید و هم بسیار زشترو بود ولی ژئوس صلاح دید كه آفرودیت زیبا (ونوس) را به زنی به او دهد زیرا معتقد بود كه این شوهر زشترو قدر چنین زنی را بهتر خواهد دانست و او را از هر جهت راضی نگه‌خواهد داشت. اما ونوس كه دلی عاشق‌پیشه داشت و این همه خدایان زیبا را در اطراف می‌دید كه همه با چشم هوس بدو می‌نگرند، نمی‌توانست به همین شوهر زشتروی خود كه غالباً هم در المپ نبود اكتفا كند بدین جهت خیلی زود در خود المپ با چند تن از خدایان زیبا و جوان زیبا روی نرد عشق باخت. اولین  رفیق او، مریخ که در فلک پنجم ساکن است یکی از عاشقان سینه چاک ونوس بود مریخ خداوند جنگ بود كه نگاههای خریدارانه ونوس، او را از راه بدر برد و یك شب در غیاب شوهر او را به بستر خود كشید اما هفائیستوس كه توسط رب‌النوع فصول، از روابط آندو آگاه شده بود برای دستگیری آنان، دامی ترتیب داد كه از طرز كار آن تنها خود وی اطلاع داشت و یك شب كه ونوس و مریخ در بستر خواب بودند تور را به روی آنان كشید و همه خدایان را به گواهی خواند.....ادامه مطلب


نوع مطلب : اساطیر یونان و رم mythology of Greek and Rome، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 11 بهمن 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی

نام  او دیمیتر به معنای مادر  زمین است .

دا”  به معنی زمین و میتر به معنی مادر است. پس دیمیتر “مادر زمین” است. اما دیمیتر

خدابانوی همه زمین نیست بلکه خدابانوی آن بخش از زمین است که حاصلخیز است و غذا تولید

میکند و زمینی است که قابل کشاورزی است. به او خدابانوی غلات و ذرت هم میگویند .

داستان دیمیتر را هومر چنین آغاز میکند:

دیمیترخدابانوئی است با موهای طلائی گندمگون 

او و دختر ش  پرسفون وابستگی عجیبی به هم داشتند.....
ادامه مطلب


نوع مطلب : اساطیر یونان و رم mythology of Greek and Rome، 
برچسب ها : به وجود آمدن فصل ها، دیمیتر، افسانه ی دیمیتر ایزدبانوی نان و گندم، خدای نان و گندم،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 11 بهمن 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی

در آن روزگاران که پرومتئوس آتش را به تازگی به آدمیان داده بود،و آن هنگام که تازه در کوهستانهای قفقاز به بند کشیده شده بود،میهمان شگفت انگیزی به دیدارش آمد.موجودی آشفته حال و گریز پایی سینه خیز که با دشواری تمام از صخره ها ،تخته سنگها و پرتگاهها و شکافهای محل اسارت پرومتئوس بالا آمد.آن موجود شبیه گوساله ماده بود،امّا مانند دختری سخن می گفت که ظاهرا از درد و محنت کشنده ای به عذاب آمده است....ادامه مطلب


نوع مطلب : اساطیر یونان و رم mythology of Greek and Rome، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 11 بهمن 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی
یو تنها دختری نبود که به سبب عشق زئوس به شهرت جغرافیایی ویژه ای دست یافت.دختر دیگری هم بود،به نام اروپا یا اروپ که شهرتی جهانگیر داشت.اروپ دختر پادشاه سیدون بود.اما درست بر خلاف یو که برای رسیده به این شهرت بهای بسیار سنگینی پداخت او بسیار خوشبخت بود.این دختر غیر از آن چند لحظه هراس و وحشت ناشی از گذشتن از دریایی ژرف بر پشت یک ورزا،هیچ ناراحتی و بدبختی ای نکشید.در داستان نیامده است که در آن لحظه هرا چه می کرده است،ولی کاملا آشکار است که در بی خبری به سر می برده است و شوهرش رها و آزاد که هرکاری که می خواهد انجام بدهد.....ادامه مطلب


نوع مطلب : اساطیر یونان و رم mythology of Greek and Rome، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 11 بهمن 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی

دیمیتر، ایزدبانوی محصول و برداشت، و زئوس، شاه ایزدان، دختری به نام پرسیفونه داشتند. روزی، پرسیفونه برای گل‌چیدن رفته بود و.......ادامه مطلب


نوع مطلب : اساطیر یونان و رم mythology of Greek and Rome، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 11 بهمن 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی

دیونیزوس آخرین خدایی بود که به اولمپ آمد.هومر اجازه ورود نمی داد.

تبس یا تب شهر دیونیزوس بود که در آن زاده شده بود.او پسر زئوس و شاهزاده خانم تبسی به نام سمله بود.او تنها خدایی بود که پدر و مادرش خدا نبودند بلکه فقط یکی از آنها یعنی پدرش خدا بود.......
ادامه مطلب


نوع مطلب : اساطیر یونان و رم mythology of Greek and Rome، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 11 بهمن 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی
Dream Vision
Dream Vision (also called dream allegory) is a mode of narrative widely employed by medieval poets: the narrator falls asleep, usually in a spring landscape, and dreams the events he goes on to relate; often he is led by a guide, human or animal, and the events which he dreams are at least in part an allegory. A very influential medieval example is the thirteenth-century French poem Roman de la Rose; the greatest of medieval poems, Dante's Divin Comedy, is also a dream vision. In fourteenth-century England, it is the narrative mode of the fine elegy The Pearl, of Langland's Piers Plowman, and of
Chaucer's The Book of the Duchess and The House of Fame.

نوع مطلب :
برچسب ها : Dream Vision، dream allegory،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 15 آذر 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی
Dream Vision
Dream Vision (also called dream allegory) is a mode of narrative widely employed by medieval poets: the narrator falls asleep, usually in a spring landscape, and dreams the events he goes on to relate; often he is led by a guide, human or animal, and the events which he dreams are at least in part an allegory. A very influential medieval example is the thirteenth-century French poem Roman de la Rose; the greatest of medieval poems, Dante's Divin Comedy, is also a dream vision. In fourteenth-century England, it is the narrative mode of the fine elegy The Pearl, of Langland's Piers Plowman, and of
Chaucer's The Book of the Duchess and The House of Fame.
نوع مطلب : glossary of literary terms، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 15 آذر 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی
Allegory
An allegory is a narrative, whether in prose or verse, in which the agents and actions, and sometimes the setting as well, are contrived by the author to make coherent sense on the "literal," or primary, level of signification, and at the same time to signify a second, correlated order of signification. In another word an allegory is a story or image with several layers of meaning: behind the literal or surface meaning lie one or more secondary meanings, of varying degrees of complexity. And it has sometimes been viewed as extended metaphor. We can distinguish two main types: (1) Historical and political allegory and (2) The allegory of ideas

In Historical and political allegory the characters and actions that are signified literally in their turn represent, or "allegorize," historical personages and events. Example: George Orwell's novel Animal Farm, on the other hand, is a political allegory. Though set in a barnyard, the novel also tells the story of the rise of the Communist party in Russia between 1917 and 1943. Although on the surface the story may seem to be about a bunch of talking farm animals, the novel also has a secondary meaning that readers in the know will piece together. The characters and actions in the plot can be directly interpreted as a representation of political events in Russian History.
In allegory of ideas the literal characters represent concepts and the plot allegorizes an abstract doctrine or thesis. Both types of allegory may either be sustained throughout
a work. Examples: A highly allegorized form of expression of an idea can be found in poems of courtly love. The primary medieval model was laid down in Le Roman de la Rose which influenced the medieval poetic expression of love in all other vernaculars throughout the following centuries.
Prudentius' Psychomachia, i.e. the Battle for the Soul of Man, written in A.D. 405 is a fine example of the allegory of ideas. The concept of a battle between the vices (Pride, Anger, Envy, etc.) and the virtues (Charity, Justice, Prudence, etc.) for the soul was re-interpreted during the Middle Ages and the Renaissance in various forms and adaptations to the changing cultural conditions.


Other famous allegories include John Bunyan's Pilgrim's Progress and William Golding's The Lord of the Flies. Just to spice things up, Edmund Spenser's The Faerie Queene is an allegory that takes poetic form.

نوع مطلب : glossary of literary terms، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 15 آذر 1395 :: نویسنده : آمنه حمیدی


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : آمنه حمیدی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی